จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

12 ต.ค. 2560 | 16:12:49
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในวันนี้เป็นการร่วมทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ประกอบด้วย งานล้างถนนราชินี ถนนกัลยาณไมตรี และถนนราชบพิธ งานทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงรอบในและรอบนอก ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์ งานล้างทำความสะอาดวัดตรีทศเทพ งานจัดระเบียบคอกต้นไม้ตลอดแนวมหาราชและปลูกเฟื่องฟ้าถนนราชินี ข้างสะพานช้างโรงสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคูน้ำริมคลองบางชื่อ (ต่อเนื่อง) เขตบางซื่อ ประกอบด้วย คูน้ำซอยมหาลาภ คูน้ำซอยศรีวิชัย คูน้ำปลาทู คูน้ำคอกม้า และคูน้ำข้างวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ โดยเมื่อเวลา 08.30 น. พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,069 คน ณ ศาลหลักเมือง

สำหรับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาชนจิตอาสา ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้ผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจิตอาสาจะร่วมกันพัฒนาและทำกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560


Share this: